• 0

Ajmal

Ajmal
Ajmal

  Ajmal , Ajmal shadow, , ,      . Ajmal  . , , ,   .
59 . 1951 , , . – Ajmal, « ». , , , . , , .
-, – , , 50- . , , , .

alt

-, . . , . , , .


Ajmal

, . , , , , .


. , , , .


Ajmal , . – , , ,  , . . - , , , .


Ajmal, , , ,  , , , , .


, ,   . , , .